مدیر سیستم دوشنبه 6 شهریور 1391 08:38 ق.ظ نظرات ()
مدیر کل محترم راه شهرسازی شهرستان ایرانشهر
سلام علیکم
باا حترام به استحضار میرساند منطقه کزوراز توابع بخش سربازدارای22پارچه آباد وتمام این آبادیها بالغ بر 100خانور میباشد وبا توجه به اینکه تمام حیاتی مردم در راه است وراه روستای کزور که تقریبا"30کیلو متر میباشد جاده صعب العبوروخاکی میباشد ومردم نسبت به تردد آن سخت در مشکل هستند و تمام عمران آبادی روستا هارا ه میباشدومردم نسبت به رساندن بیمار به مراکز درمانیبا این جاده خاکی صعب العبورسخت در تنگا تنگ هستند چندین اوقات در این جاده خاکیبعضی از این بیماران جان خود را بعلت نبود راه مناسب از دست داداند لذا ازآن مقام محترم عاجزانه وعاجلانه تقاضا داریم نسبت به آسفالت نمودن این جاده اقدمات لازم را مبذول فرمایید   مهندس کرد

مهندس کرد قول جدی داد  که جاده روستایی کزور خود اداره راه به همین زودی شروع بکار میشود