مدیر سیستم پنجشنبه 1 فروردین 1392 09:36 ق.ظ نظرات ()

عروسی  به لهجه بلوچی ←((آروس –سور – سیر )) سنتی در دهستان کزور

 

 این سنت  عروسی در ایرافشان دهستان سرباز میباشد به گزارش دهستان کزور  این  سنت در دوران حاکمان در این شهربوده  درسال 1310  که روستیان و جوانان  این روستا ومنطقه این رسم را برپا میکند  و این اقوام  در دهستان کزور این رسم را برپا کردند