مدیر سیستم پنجشنبه 3 مرداد 1392 01:10 ب.ظ نظرات ()

سرپرست اداره میراث فرهنگی سرباز گفت:بیشترین تعدادسنگ نگاره های شناسایی شده در منطقه ای کوهستانی در دامنه اطراف کوهی به نام نقشین تلار در حاشیه روستای کزور به شکل های مختلف حیوانی و انسانی هستند.

حسینی سرپرست اداره میراث فرهنگی سرباز در گفتگو با خبرنگار بلوچ پرس گفت:سنگ نگاره های قدیمی در روستای کزور شهرستان سرباز شناسایی و  کشف شد.

وی اظهار داشت:در سطح شهرستان سرباز تعداد ۱۵۰مورد را شناسایی که اکثرا بصورت پراکنده می باشند.

حسینی بیان داشت:بیشترین تعدادسنگ نگاره های شناسایی شده در منطقه ای کوهستانی در دامنه اطراف کوهی به نام نقشین تلار در حاشیه روستای کزور به شکل های مختلف حیوانی و انسانی هستند.

وی افزود:تعدادی از آنها به دلیل عدم آگاهی مردم محلی  تخریب شده اند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی سرباز در پایان اظهار داشت:پیگیری های لازم در خصوص بررسی ،مطالعه،حفاظت و معرفی آنها انجام شده است.