مدیر سیستم چهارشنبه 30 مرداد 1392 08:03 ب.ظ نظرات ()
به  گزارش خبرنگار دهستان کزور   این مرد  در روستایی بنام اسپید بن زندگی میکند  اسمش خدا بخش  میباشد  ازنظربیماری فقط میگوید ازنظر بینایی ضعیف هستم  تا حدودی هوش حواس هم خوب است  واج خدا  بخش  صبح ک صبحانه خورد راهی جبل وچوپانی میکند ب گزارش خبرنگار  حتی 3 گوسفند سفید ب پایش بسته تا فرار نکند و اذیتش نکند  این مرد صد بیست سال به بالا سن دارد
120سال به بالا دارد البته ب گفته دیگران


مولا پیر محمد  کهن مرد

ملا پیرمحمد مرد مومن متدین اندیشمند متفکر میباشد 

مولا پیر محمد در دهستان کزور زندگی میکند  دوران شاه و و34 سال ازا نقلاب جمهوری و همه دوران همه سختی ها را دیده  است گزارش خبر نگار کزور دورانی

ک مغول ها ب قلعه کزور پناه آورند زندگی کردند دورانی مغول ها  محیط بنام نقشین  طلار یا همان سنگ  نگاره  امدند یاد  دارد مولاخیلی حرف دارد دایی دین

مولا 95سال عمر دارد  همه سختی های ک مردم کزورداشته اند ب یاد داردو....